دانلود رایگان کتاب طب القلوب نوشته ابن قیم pdf ترجمه فارسی

دانلود کتاب طب القلوب نوشته ابن قیم pdf ترجمه فارسی دانلود کتاب طب القلوب طب القلوب نوشته ابن قیم جوزی و به ترجمه مصطفی حسینی است. کتاب طب القلوب در واقع راهنمای نجات از مرگ معنوی می باشد و برای درمان بیماری های درونی مثل حسد و حقد و کینه می باشد. خواننده با مطالعه …

دانلود رایگان کتاب طب القلوب نوشته ابن قیم pdf ترجمه فارسی ادامه »