فروش جزوه و کتاب PDF علوم پزشکی پایه

کتب و جزوات دانشگاهی به صورت پی دی اف جهت سهولت دانشجویان و متصدیان آزمایشگاهی در رشته های علوم پایه پزشکی با عناوین جزوات و کتب سلولی مولکولی،ژنتیک،ایمنولوژی،میکروبیولوژی،زبان انگلیسی کنکور وزارت بهداشت،روش کارهای آزمایشگاهی و …. موجود میباشد. هر روزه سعی در اضافه کردن جزواتی هستیم که دغدغه امروزه دانشجویان گروه های علوم آزمایشگاهی و …

فروش جزوه و کتاب PDF علوم پزشکی پایه ادامه »