دانلود رایگان کتاب رمان سیر و سلوک زائر اثر جان بانی‌ین pdf

کتاب رمان سیر و سلوک زائر اثر جان بانی ین از شاهکارهای عرفانی ادبیات انگلیس است که در قالب کنایات و استعارت و تشبیهات بیان شده و نموداری است از : تلاش روح انسان در جدال با زندگی، برای عبور از فراز و نشیبهای دوران حیات، و رسیدن به وادی رستگاری و تقدس، و شرح مخاطرات و …

دانلود رایگان کتاب رمان سیر و سلوک زائر اثر جان بانی‌ین pdf ادامه »