دانلود رایگان کتاب خبرچین ها pdf، سازمان سیا و فریب نویسندگان، کتاب پیشنهادی رهبر انقلاب

دانلود رایگان کتاب خبرچین ها pdf، سازمان سیا و فریب نویسندگان، کتاب پیشنهادی رهبر انقلاب خبرچین‌ها: سیا چگونه نویسندگان مشهور را فریب می‌داد ، به گزارش سرویس خبر انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی، به نقل از خبرگزاری مهر رهبر معظم انقلاب هفته پیش در پخش زنده تلوزیونی کتابی را معرفی کردند و برای مطالعه پیشنهاد دادند. …

دانلود رایگان کتاب خبرچین ها pdf، سازمان سیا و فریب نویسندگان، کتاب پیشنهادی رهبر انقلاب ادامه »